Partner Print Szoftver Stúdió Kkt.

Partner-Print Szoftver Stúdió Kkt

1145. Budapest Szugló u 59.
Tel: 06 20 3988893
E-Mail: ppsoft@ppsoft.hu
 
    •  Főkönyv •  Eszköz •  Bér •  Számla •  Áruforgalom   

Bérszámfejtő és járulék program

Ez a program segítséget ad önnek a dolgozó beléptetésétől kezdve a számfejtésen, és az adatszolgáltatásokon keresztül a kiléptetésig szükséges számítások, nyomtatványok elkészítésében. Alkalmas különböző foglalkozási jogviszonyban alkalmazott dolgozó alap és alapbéren kívüli egyéb rendszeres és nem rendszeres juttatásainak számfejtésére. Az egyes bérelemek és levonási jogcímek a bérprogramban szabadon beállíthatóak és bővíthetők.

Főbb tulajdonságok:

 • Cégadatok, személyi adatok, eltartottak adatainak nyilvántartása
 • Jogviszonyok kezelése
 • Távollétek kezelése
 • Sávos vagy a göngyölített adózási mód ( alkalmazott, tagi jogviszony, megbízási szerződés,..)
 • Teljeskörű SZJA elszámolás
 • Levonások jogszabály szerinti sorrendű kezelése
 • Főálláson kívüli jogviszonyok és kifizetéseinek kezelése
 • Jelenlét adatok nyilvántartását
 • Magán nyugdíjpénztár kezelése
 • Letiltások nyilvántartása
 • Járulék-nyilvántartás
 • Nyugdíjpénztári adatok nyilvántartása
 • Lakossági folyószámlára utalás
 • Évközi, év végi adatszolgáltatások elkészítése
 • Adóigazolások, adóelszámolás készítése
 • Havi elektronikus bevallás elkészítése
 • Programbeállítás, mentés, információs modulok

Jogcímek

A jogcímtár szabadon bővíthető, ezért az alábbi felsorolás csak mintapélda:

 • Ledolgozott napok, kieső napok száma
 • Személyi alapbér, mozgó bér, jutalom, prémium, végkielégítés, egyéb nem rendszeres kifizetések
 • Társas vállalkozó / egyéni vállalkozó jövedelem kivét
 • Forrásadós természetbeni juttatások
 • Osztalék, osztalék előleg kifizetés
 • Szellemi tevékenység kifizetés
 • Kiegészítő nyugdíjpénztári befizetések
 • Önálló tevékenységek kifizetései, bérleti díjak, tiszteletdíj
 • Költségtérítések

Listázási lehetőségek:

 • Bérkifizetési jegyzék, havi aláíróív, címletjegyzék, bérösszesítő és bérkarton
 • Személyi karton
 • Könyveléshez bérfeladás készítése
 • Nyilatkozatok (adóelőleg, családi kedvezmény, stb.)
 • Magánnyugdíjpénztári, önkéntespénztári bevallások
 • Évközi kilépő adatlap, igazolások
 • APEH ABEV program kapcsolat
 • Éves nyugdíjjárulék igazolás
 • Év végi nyilatkozatok, igazolások (pl.: M30)
 • TB összesítő segédletét
 • Adatszolgáltatást a Nyugdíjpénztárak felé
 • Kilépő dolgozók adatszolgáltatásait
 
Copyright © 2007, Partner-Print Szoftver Studio Kkt. Minden jog fenntartva.
Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!